Publication Thatch Roofing / Publikacija Slamnata streha

Straw is a natural material that has also been used for covering buildings for centuries. Today, its use has been replaced by industrial materials, every day we are more aware of the importance of building from natural, durable materials and the necessity of preserving knowledge about traditional approaches to construction.

Slama je naravni material, ki že stoletja služi tudi za pokrivanje objektov. Danes so njeno uporabo zamenjali industrijski materiali, a se vsak dan bolj zavedamo pomembnosti gradnje iz naravnih, trajnostnih materialov in nujnosti ohranjanja znanj o tradicionalnih pristopih h gradnji.

Link to publication Thatch Roofing on Issuu.

Povezava do publikacije Slamnata streha na Issuu.

Video o izkušnji in delu s slamo

V Sloveniji znanje za izvedbo strehe iz slame ohranja le še nekaj izvajalcev, zato je pomembno, da to znanje doseže čim več ljudi. Spoznali smo proces izdelave slamnate strehe od priprave materiala do končne izvedbe in lastnoročno izvedli pokrivanje objektov.

Intervju z mojstrom slamokrovcem

Gospod Golnar, eden od dveh registriranih nosilcev nesnovne dediščine, je razširil naše znanje in spremljal razvoj naših slamokrovskih veščin. V intervjuju pa povedal, s čim se srečujejo slamokrovci danes.

Povezava do publikacije Slamnata streha na Issuu.

Sofinanciranje in podpora: